Afrikaans

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

MENSEREGTE IS NIE OPSIONEEL NIE!

Oproep tot ‘n Alternatiewe Dag van Optrede op Menseregtedag, Saterdag, 10

Die welslae wat op 15 Oktober behaal is, was die sneller vir ‘n ongekende momentum vir wêreldwye optrede. Oor grense heen staan die mensdom saam in ‘n stryd om ware demokrasie en individuele regte. ‘n Wesenskenmerk van hierdie stryd is respek vir menselewens en lewenstoestande, wat hul omgewings insluit.

Burgerlike samelewings word wêreldwyd bedreig deur ‘n stelsel wat gebaseer is op mag, en nie op menslike waardes nie. Dag ná dag onderdruk hierdie stelsel basiese vryhede en verleen dit voorkeur aan ‘n paar mense se hebsug bó die behoeftes van die oorgrote meerderheid. Hierdie mag finansier oorloë, kos en farmaseutiese monopolieë, dit hou diktatoriale bewinde oor die aardbol heen in stand, vernietig die omgewing, en manipuleer en sensor die vloei van inligting en deursigtigheid.

Al verskil ons kulturele agtergrond en maatskaplike konteks, het ons almal te kampe met dieselfde bedreigings. Ons vryheid en waardigheid word aangetas deur die markgerigte dinamika en korrupte regeringsinstellings wat ons plaaslike en wêreldwye samelewings toenemend onregverdig maak. Hierdie planeet se regerings moet werk vir die mense, en nie teen hulle nie.
Die tyd het aangebreek dat ons saam op ons regte moet aandring en eis dat die regte toegestaan word wat in in 1948 Universele Verklaring van Menseregte belowe is, en wat deur die meeste van die wêreld se regerings onderteken en goedgekeur is, en die grondslag van baie van ons grondwette is.

Die stryd vir ons regte as mense is onderliggend aan alles wat ons in elke plein en elke betoging in hierdie geskiedkundige jaar van wêreldwye verandering bepleit het. Daar is geen beter hoogtepunt van hierdie jaar van protes nie as ‘n wêreldwye dag van optrede om ons onvervreembare gelykheid as mense te verdedig teen diegene wat dit van ons wil wegvat nie.
Van Oos na Wes, Noord na Suid: op 10 Desember sal ons die strate en die pleine saam inneem om die fundamentele beginsels wat ons belowe is en wat inherent aan die Mens is, op te eis.
Pos jou plaaslike geleentheid in die ruimte hierbo.

Ons stel graag voor dat die week wat op 10 Desember begin (10/12 – 17/12) gebruik moet word om alternatiewe protesmetodes te vind nadat ons die saak onderling gedebatteer het. Die gedagte is dat ons met ‘n kreatiewe gees moet deelneem en dan met nuwe maniere van optrede vorendag kom: ons kan openbare forums, werkswinkels en flitsskares organiseer; ons kan die beweging by ons plaaslike skole en in ons buurt bekendstel, of in aanraking kom met humanitêre organisasies wat dieselfde doelstellings as ons het.

Dié is ‘n uitnodiging aan enige persoon, samekoms of onafhanklike humanitêre organisasie om aan hierdie skeppende proses deel te neem: vertel ons wat jy vir #December10 organiseer, stuur voorstelle en stem daarvoor deur hier te kliek: TERUGVOER. Ons sal dit op die werf pos en oor die internet versprei, sodat ander by jou planne kan aansluit of daaroor debat kan voer. ‘n Meer algemene bespreking word hier gevoer: titanpad.com/humanrights. Kom in en neem deel!
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress