Türkçe

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

İNSAN HAKLARI KEYFİ DEĞİLDİR

İnsan Hakları Gününde Alternatif Eylemler için çağrı, 10 Aralık 2011 Cumartesi

15 Ekim’in başarısı küresel mücadele açısından bir dönüm noktası oldu. İnsanlık sınırları aşarak gerçek demokrasi ve bireysel haklar mücadelesi için birleşti. Bu mücadele için vazgeçilemez olan insan hayatına, çevre dahil olmak üzere yaşam koşullarına saygıdır.

Küresel sivil toplum insani değerlere bağlı olmayan, güce dayalı bir sistem tarafından tehdit edilmektedir. Bu güç gün geçtikçe temel özgürlükleri baskı altına almakta, çoğunluğun ihtiyaçlarına rağmen azınlığın açgözlülüğünü kayırmaktadır. Savaşları, gıda ve ilaç tekellerini finanse etmekte, diktatör rejimleri desteklemekte, çevreyi tahrip etmekte, bilginin herkes tarafından ulaşılabilirliğini sansürle engellemekte, bilgi akışını manipüle etmektedir.
Kültürel geçmişimiz ve sosyal koşullarımız farklı olmsaına rağmen hepimiz aynı tehditten zarar görüyoruz. Yerel ve küresel bazda toplumumuzu adaletsiz yerler haline getiren piyasa dinamikleri ve bozuk hükümet kurumları yüzünden özgürlüğümüz, haysiyetimiz saldırı altındadır. Yeryüzündeki hükümetler halk için çalışmalıdır, onlara karşı değil.

Haklarımız için ayağa kalkmanın zamanı geldi. Çoğu hükümet tarafından imzalanarak kabul edilen, anayasaların temelini oluşturan 1948 Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bize tanınan hakları talep etmenin zamanı geldi.

İnsan olarak haklarımız için mücadele etmek, küresel değişim mücadelesinin tarihsel yılında meydanlarda ve gösterilerde talep ettiklerimizin temelinde yatmaktadır. Bu yılki protestoları, haklarımızı bize unutturmaya çalışanlara karşı insanların devredilemez eşitliğini küresel bir eylem gününde savunarak neticelendirelim.Doğudan batıya, kuzeyden güneye: 10 Aralıkta, insanlara ait olan ve hakedilmiş temel prensipleri talep etmek için sokak ve meydanları dolduralım!

Hep birlikte tartıştıktan sonra 10 Aralık ile başlayan haftayı alternatif protesto eylemlilikleri için önermeye karar verdik. Amaç yeni eylem formları oluşturmak için yaratıcı katkılar yapmak: halk forumları düzenleyebiliriz, çalışma gurupları oluşturabiliriz, flaş eylemlere imza atabiliriz. Haraketi yerel okullarda ve çevremizdekilerle geliştirebilir veya insan haklarına saygılı organizasyonlarla birlikte çalışabiliriz.

Bu herhangi bir kişiye, topluluğa veya bağımsız yardımsever organizasyonlara sürece yaratıcı katkılar sunmaları için çağrıdır: Bize #10 Aralık için ne organize ettiğinizi söyleyin, öneriler sunun ve şurayı tıklayarak oy verin: FEEDBACK. Biz bunları diğer insanların bize katılması ve tartışılması için websitesine yollayacağız ve internette dolaştıracağız. Daha genel bir tartışma şurada devam etmektedir : titanpad.com/humanrights. Gelin ve bize katılın.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress