tiếng việt

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

Lời kêu gọi cho ngày Toàn cầu Hành động vì Quyền Con người, Thứ bảy, ngày mùng Mười tháng Mười hai, năm 2011

Sự thành công của ngày 15 tháng mười đã tạo nên một động lực chưa từng có cho hành động thế giới. Con người chúng ta đã liên kết với nhau, vượt qua mọi ranh giới, cùng nhau đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự và vì quyền của mỗi cá nhân. Bản chất của cuộc đấu tranh này là cho mối quan hệ giữa cuộc sống con người và điều kiện sống, bao gồm cả môi trường .

Công dân toàn cầu đang bị đe dọa bởi một hệ thống dựa trên sức mạnh, chứ không phải là giá trị con người. Ngày qua ngày nó đàn áp sự tự do cơ bản và ủng hộ một cách kiên định sự tham lam của một số ít người so với nhu cầu chung của nhiều người. Thế lực này cấp tiền cho chiến tranh, cho những nhà độc quyền về thực phẩm và dược phẩm. Nó đảm bảo cho chế độ độc tài trên toàn thế giới, phá hủy môi trường, thao túng và kiểm soát toàn bộ thông tin.

Bất chấp sự khác nhau về văn hóa và khung cảnh xã hội, chúng ta đều phải chịu chung những đe dọa. Sự tự do và phẩm cách của chúng ta bị tấn công chính là kết quả của những động cơ thương mại và thế chế chính phủ tham nhũng. Nó tăng cường bất công trong xã hội ở địa phương nói riêng, trên thế giới nói chung. Những nhà chính quyền của hành tinh này phải làm việc vì người dân, chứ không phải chống lại họ.

Đã đến lúc phải đứng lên vì quyền của chúng ta và để yêu cầu những quyền mà chúng ta đã được cam kết trong bản tuyên ngôn toàn cầu về quyền con người năm http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/vie.pdf, được ký và phê duyệt bởi phần lớn chính quyền trên toàn thế giới và là nền tảng cho rất nhiều bản hiến pháp của chúng ta.

Sự đấu tranh của chúng ta vì quyền lợi như một con người thể hiện ở những điều chúng ta đã yêu cầu ở mỗi quảng trường và trong mọi cuộc biểu dương lực lượng trong cái năm lịch sử của sự thay đổi toàn cầu. Trong năm nay sẽ không có thành quả nào tốt hơn cho với sự kháng nghị của chúng ta là ngày toàn cầu hành động với mục đích bảo vệ sự công bằng không thể tách rời của con người khỏi những kẻ đang có gắng lấy chúng khỏi chúng ta.

Từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam: Vào ngày mùng 10 tháng 12 chúng ta hãy xuống phố, biểu tình ở những quảng trường yêu cầu những nguyên tắc cơ bản đã được hứa hẹn và cũng vốn là thuộc về con người.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress