Svenska

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

Upprop till en dag av global aktionsdag på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, 10 december 2011

Efter det lyckade arrangemangen 15 oktober har global aktivism fått oöverträffad fart. Mänskligheten har enats över gränser i kampen för riktig demokrati och individuella rättigheter. Respekt för människoliv och levnadsvillkor, inklusive miljöer, är grundläggande för denna kamp.

Det globala civila samhället är hotat av ett system grundat på makt istället för på mänskliga värderingar. Dag efter dag förtrycker det grundläggande friheter och gynnar konsistent de fås girighet över de mångas behov. Denna makt finansierar krig och mat- och läkemedelsmonopol, sponsrar diktatoriska regimer jorden runt, förstör miljön och manipulerar och censurerar informationsflöde och insyn.

Trots våra olika kulturella bakgrunder och sociala situationer lider vi av samma hot. Vår frihet och värdighet är under attack som resultat av marknadsdynamik och korrupta statliga institutioner som håller på att förvandla våra lokala och globala samhällen till alltmer orättvisa platser. Denna planets regeringar måste arbeta för folket, inte mot dem. Det är dags att tillsammans stå upp för våra rättigheter och kräva de rättigheter som vi lovades i FN:den 10 december ska vi gå ut på gator och torg tillsammans för att kräva de grundläggande principerna som vi lovades och som är inneboende i varje mänsklig varelse deklaration om de mänskliga rättigheterna som godkändes och skrevs under av de flesta av jordens regeringar, och som utgör grunden för många av våra konstitutioner.

Kampen för våra rättigheter som människor ligger till grund för allt vi har krävt på varje torg och i varje demonstration i detta historiska år av global förändring. Det finns ingen bättre kulminering av detta år av protester än en global aktionsdag för att försvara vår okränkbara mänskliga rättighet från de som försöker ta den ifrån oss.

Från öst till väst, nord till syd: den 10 december ska vi gå ut på gator och torg tillsammans för att kräva de grundläggande principerna som vi lovades och som är inneboende i varje mänsklig varelse.

1 comment on this postSubmit yours
  1. In Gothenburg of Sweden we gather at 12 o clock at Nordstan called “kompassen”. We will inform about human rights, the Occupy Göteborg and what ever you want to express. There will be democracy and a freeshop in the middle of the commersial center. This is our human rigths!

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress