Srpski

Poziv za Globalni dan akcije na Međunarodni dan ljudskih prava, subota, 10.decembar 2011

Uspeh 15. oktobra je pokrenuo nezapamćeni zamah globalne akcije. Čovečanstvo se ujedinilo i preraslo granice u borbi za pravu demokratiju i ljudska prava. Suština ove borbe je poštovanje ljudskog života i životnih uslova, uključujući tu i životnu sredinu.

Globalno građansko društvo je ugroženo od strane sistema zasnovanog na moći umesto na humanim vrednostima. Iz dana u dan se suzbijaju osnovne slobode i uporno štiti pohlepa nekolicine na štetu potreba većine. Ovaj sistem finansira ratove, monopole na hranu i lekove, sponzoriše diktatorske režime širom sveta, uništava životnu sredinu, manipuliše i cenzuriše protok informacija i transparentnost.

Uprkos našim različitim kulturama i društvenom kontekstu, svi smo izloženi istim pretnjama. Naša sloboda i dostojanstvo su ugroženi tržišnim kretanjima i korumpiranom vlašću koji naše lokalne zajednice i naše globalno društvo čine sve nepravednijim. Vlade ovoga sveta moraju raditi za narod, a ne protiv naroda.

Došlo je vreme da ustanemo za svoja prava zajedno i da zahtevamo prava koja su nam garantovana 1948. Godine u Opštoj deklaraciji o pravima čoveka koja je potpisana i odobrena od strane većine svetskih vlada i na kojoj se zasnivaju ustavi većine država.
Borba za naša prava kao ljudskih bića je osnov svega što smo zahtevali na svakom trgu i svakom protestu tokom ove istorijske godine za globalne promene. Ne postoji bolji način da okončamo ovu godinu protesta od Globalnog dana akcije u odbranu neotuđivih ljudskih prava od onih koji pokušavaju da nam ih uskrate.

Na istoku i na zapadu, na severu i jugu 10. decembra mi ćemo zauzeti ulice i trgove zajedno u zahtevu za osnovnim načelima koja su nam obećana i koja su svojstvena ljudskim bićima.
Mi želimo da predložimo da nedelju dana od 10-17 decembra upotrebimo kao vreme za alternativne forme protesta koje će biti definisane nakon zajedničke diskusije. Ideja je da se uzme učešće u predlaganju novih oblika akcije u kreativnom duhu: mi možemo da organizujemo javne forume, radionice i fleš-mob grupe, mi možemo da promovišemo pokret u školama i komšiluku kao i da stupimo u kontakt sa humanitarnim organizacijama koji se bore za iste ciljeve.

Ovo je poziv za sve pojedince, narodne skupštine i nezavisne humanitarne organizacije da uzmu učešće u ovom kreativnom procesu. Obavestite nas šta planirate za #december10, dostavite nam predloge i glasajte za one koje vam se sviđaju ovde: FEEDBACK. Mi ćemo ih objaviti na sajtu i raširiti putem interneta tako da i drugi mogu da se pridruže ili uključe u diskusiju. Opšta diskusija se odvija ovde titanpad.com/humanrights . Dođite i učestvujte.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress