Slovenščina

POZIV K ALTERNATIVNEMU PROTESTU na Mednarodni dan človekovih pravic v soboto, 10, decembra 2011

Uspeh 15. oktobra je sprožil nepričakovano mogočno silo, usmerjeno v globalno akcijo. Človeštvo se je v borbi za resnično demokracijo in individualne pravice združilo preko vseh meja. Temeljna skupna vez tega boja je spoštovanje do človeškega življenja in človeških življenjskih pogojev vključno z okoljskimi pogoji.

Globalni civilni družbi se je v bran postavil sistem, ki ne temelji na človekovih vrednotah, pač pa na moči. Dan za dnem ta sistem tlači temeljne svoboščine in pred potrebe mnogih neprenehoma postavlja pohlep nekaterih. To je sila, ki financira vojne, monopole farmacevtske in prehranske industrije, po vsem svetu sponzorira diktatorske režime , uničuje okolja, manipulira in cenzorira pretok informacij in zamegljuje transparentnost.

Kljub različnim kulturnim ozadjem in socialnim razmeram trpimo pod istimi grožnjami. Naša svoboda in dostojanstvo sta na kocki zaradi ‘tržne dinamike’ in podkupljenih državnih institucij, ki našo lokalno in globalno družbo pretvarjajo viz dneva v dan manj pravičen svet. Vlade tega sveta morajo delovati v dobro ljudi, ne proti njim. Prihaja čas, ko bomo skupaj vstali v obrambo svojih pravic in skupaj
zahtevali pravice, ki so nam jih obljubili že leta 1948 v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je podpisala in ratificirala večina vlad držav sveta in je temelj večine ustav.

Boj za osnovne človekove pravice je temelj zahtev, ki smo jih v tem zgodovinskem letu globalnih sprememb izrekali na vsakem trgu, na vsakem zboru. Zato ni boljše kulminacije leta protestov kot je globalni dan akcije v obrambo naše neodtujljive človeške enakopravnosti pred tistimi, ki nas hočejo oropati prav tega. Z vzhoda na zahod, od severa proti jugu bomo 10. decembra na ulice in trge skupaj prišli z zahtevo po temeljnih principih, ki so nam bili jasno obljubljeni in so vrojeni človeškemu rodu.

Teden, ki se začenja z 10. Decembrom (od sobote 10., do sobote 17.), vam želimo predlagati kot teden za alternativno obliko protestov, ki jih bomo opredelili v skupni razpravi. Ideja je v tem, da bomo sodelovali in predlagali nove oblike akcije v ustvarjalnem duhu: lahko organiziramo javne forume in delavnice, nenavadne občanske akcije (‘flash-mobs’), lahko predstavimo gibanje po okoliških šolah in soseskah ali se povežemo s humanitarnimi organizacijami, ki zasledujejo iste cilje. Pozivamo vse posameznike, skupine ali neodvisne humanitarne organizacije, naj se pridružijo temu ustvarjalnemu procesu: povejte nam, kaj boste ustvarili 10. decembra, pošljite nam svoje predloge in na spodnji povezavi glasujte za tiste, ki se vam zdijo dobri. Predstavili jih bomo na spletni strani in jih razširili s pomočjo spleta, da se lahko bodisi pri izvedbi ali razpravi pridružijo še drugi.

Pozivamo vse posameznike, skupine ali neodvisne humanitarne organizacije, naj se pridružijo temu ustvarjalnemu procesu: povejte nam, kaj boste ustvarili 10. decembra, pošljite nam svoje predloge in na povezavi: FEEDBACK glasujte za tiste, ki se vam zdijo dobri. Predstavili jih bomo na spletni strani in jih razširili s pomočjo spleta, da se lahko bodisi pri izvedbi ali razpravi pridružijo še drugi.Bolj splošna razprava poteka tukaj: titanpad.com/humanrights. Pridružite se in sodelujte!

2 total comments on this postSubmit yours
 1. Pravo v Sloveniji ne služi pravičnosti in poštenosti, temveč priviligiranim in vsem tistim kateri imajo denar.

 2. VIDEO:
  #10D- Alternative Day of Action on Human Rights Day

  http://www.facebook.com/photo.php?v=2300880398435

  Despite our different cultural backgrounds and social contexts, we all suffer the same threats. Our freedom and dignity are under attack as a result of market dynamics and corrupt government institutions that are turning our local and global societies into increasingly unjust places. The governments of this planet must work for the people, not against them. The time has come to stand up for our rights together and to demand the rights we were promised in the 1948 Universal Declaration of Human Rights, signed and approved by most of the world’s governments and the basis for many of our constitutions.

  The struggle for our rights as human beings underlies everything we have demanded in every square and every demonstration in this historic year of global change. There is no better culmination to this year of protest than a global day of action to defend our inalienable human equity from those trying to take it away from us. From East to West, North to South: on the 10th of December we will take to the streets and squares together to demand the fundamental principles that were promised and are inherent to the Human Beings.

  FB PROFILE: http://www.facebook.com/prisotnost.steje
  Livestream: http://www.livestream.com/prisotnoststeje
  Email: OccupyLjubljana@hotmail.com
  Twitter: http://twitter.com/#!/OccupyLjubljana

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress