Polski

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

Wezwanie na Światowy Dzień Działania na Dzień Praw Człowieka, w sobotę 10 grudnia 2011.

Nasz sukces dnia 15 października nadał naszym działaniom niespotykany dotąd pęd na globalną skalę. Ludzkość zjednoczyła się poprzez granice w walce o prawdziwą demokrację i o prawa człowieka. Niezbędne w tej walce jest szacunek dla ludzkiego życia i dla warunków życia- wliczając środowisko.

Globalne obywatelskie społeczeństwo jest zagrożone przez system oparty na władzy, a nie na wartościach ludzkich. Dzień po dniu blokuje on nasze podstawowe swobody i konsekwentnie sprzyja chciwości niewielu w stosunku do potrzeb wielu. Moc ta finansuje wojny, monopole spożywcze i farmaceutyczne, sponsoruje reżimy dyktatorsie an całym świecie, zniszczenie środowiska, oraz manipulację i cenzurę przepływu i przejrzystości informacji.

Pomimo naszych różnic kulturalnych i socialnych, nam wszystkim grozi to samo. Nasza wolność i godność jest zagrożona z powodu dynamiki “wolnego” rynku, wykorzystywanej przez skorumpowane instytucje rządowe, które zmieniają naszą lokalną tak, jak i globalną społeczność w coraz bardziej niesprawiedliwe miejsca. Rządy na tej planecie muszą pracować dla ludzi, a nie przeciwko nim.

Nadszedł czas, aby razem stanąć w obronie naszych praw by domagać się tego, co zostało nam obiecane w 1948 roku, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, podpisanej i zatwierdzonej przez niemal wszystkie rządy na świecie, i ktora jest podstawą dla wielu Konstytucji.
Walka o nasze prawa jako istoty ludzkie leży u podstaw wszystkiego, co żądaliśmy na każdym placu i na każdej demonstracyji w tym historycznym roku globalnych zmian. Nie możę być lepszej kulminacji tego roku globalnego protestu, niż Dzień Działań w obronie naszych niezbywalnych praw równości ludzkiej od tych, którzy próbują ją nam odebrać.

Od wschodu do zachodu, północy do południa: 10 grudnia zajmiemy ulice i place, by razem domagać się podstawowych praw, które zostały nam obiecane, i które są wrodzone u wszystkich ludzi.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress