Nederlands

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

MENSENRECHTEN ZIJN NIET OPTIONEEL!

Oproep om van de Dag van de mensenrechten op 10 december 2011, een Dag van Alternatieve actie te maken

Wij stellen voor om in de week van 10 tot 17 december alternatieve protestvormen te gebruiken, die we met z´n allen in een debat zullen bepalen. Het idee is om voorstellen te doen voor nieuwe manieren van actievoeren, met een creatieve spirit: we kunnen openbare fora organiseren, workshops en flashmobs; de beweging onder de aandacht brengen bij scholen, buurthuizen, of contact opnemen met humanitaire organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Dit is een oproep aan iedere persoon, assemblee, of onafhankelijke humanitaire organisatie, om deel te nemen aan dit creatieve project: Laat ons weten wat jij organiseert voor #December10, stuur ons je ideeën en stem door hier te klikken: FEEDBACK . We zullen alle ideeën op onze site plaatsen en ze via internet verspreiden, zodat ook anderen aan het debat kunnen deelnemen. Een meer algemene discussie vind je hier titanpad.com/humanrights. Bezoek de site en doe mee!

This text is incomplete, help us translating or contact the Translator Brigades.

2 total comments on this postSubmit yours
  1. I have an idee but i can’t orgenise this, maybe someone who read this can.

    If we play in all countries at 21.00 o’clock for example, the number of John Lennon, IMAGINE than it goes rond the world for 24 ours.

  2. Only one comment?

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress