Hrvatski

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com

Poziv za Globalni Dan Akcije na Dan Ljudskih Prava, subota, 10 decembar/prosinac, 2011

Uspjeh 15. oktobra/listopada je pokrenuo zamah za globalnu akciju. Čovječanstvo se ujedinilo preko svih granica u borbi za stvarnu demokraciju i ljudska prava. Sto je najbitnije za te borbe je poštivanje ljudskog života i uvjeta za život, pa tako i naš okoliš.

Globalnom civilnom društvu prijeti sustav koji se temelji samo na vlast, a ne na ljudskim vrijednostima. Iz dana u dan, taj sustav potiskuje slobodu ljudi i favorizira pohlepe manjine preko potreba većine. Ovaj sustav financira ratove, prehrambene i farmaceutske monopole, te su i sponzori diktatorske režime diljem svijeta, uništavaju okoliš, manipuliraju i cenzuriraju protok informacija.

Unatoč našim različitim kulturnim nasljeđem i društvenom kontekstu, svima nam iste prijetnje prijete. Naša sloboda i dostojanstvo su pod napadom kao rezultat tržišne dinamike I korumpirane vlade koja okreće naše lokalno i globalno društvo u nepravedno mjesto.Vlada ovog svijeta mora raditi za narod, a ne protiv nas.

Došlo je naše vrijeme da se dignemo za naša prava zajedno i zahtijevamo prava koja smo bili obećali u 1948 u Općoj Deklaraciji O Pravima Covjeka, koja je potpisana i odobrena od strane većine svjetskih vlada, te je postala osnova za mnoge naše svijetske ustave.

Borba za naša prava kao ljudska bića je u pozadini svega što smo tražili u svakom trgu i na svakoj demonstraciji u ovoj povijesnoj godini globalne promjene. Ne postoji bolji vrhunac ove godine protesta nego Globalni Dan Akcije za obranu našeg ljudskog kapitala od onih koji pokušajvaju da ga uzmu od nas.Od istoka do zapada, sjevera do juga: 10. decembra/prosinca ćemo izaći na ulice i trgove I zajedno zahtjevati naša ljudska prava koja smo obećani i koji su svojstveni ljudima.

FORUM HERE

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress