Česky

Translated by Translator Brigades – translatorbrigades@gmail.com
<h3?Lidská práva nejsou podmínkou!

Výzva pro alternativní akcí na Den lidských práv, sobota 10.12.2011

Úspěch 15.října vyvolal nebývalý impuls ke globálním akcím. Lidé se sjednotili bez ohledu na hranice do boje za skutečnou demokracii a práva jednotlivců.Je nezbytné, abychom v tomto zápasu respektovali lidský život a životní podmínky, včetně prostředí.

Globální občanská společnost je ohrožena systémem založeném na výkonu a nikoliv na lidských hodnotách. Den po dni jsou potlačovány základní svobody a je důsledně podporována chamtivost menšiny na úkor většiny. Tato menšinová síla financuje války, potravinářské a farmaceutické monopoly, sponzoruje diktátorské režimy na celém světě, platí ničení prostředí, manipulaci a cenzuru informací a omezují transparentnost systému.

I přes naše odlišné kulturní zázemí a společenské souvislosti, všichni trpíme stejnými hrozbami. Naše svoboda a důstojnost je pod útokem vývoje trhu a zkorumpovaných vládních institucí, které se nechávají v našich místních i globálních společenstvích ovládat nespravedlností a chamtivostí. Vlády této planety, musí pracovat pro lidi a ne proti nim. Nastal čas postavit se za svá práva společně a požadovat práva,jak jsme slíbili v roce 1948 Všeobecnou deklarací lidských práv, která byla podepsána a schválena většinou světových vlád a stala základem pro mnoho našich ústav.

Boj za naše práva jako lidí tvoří základ všeho, co jsme požadovali v každé ulici a na každé demonstraci v tomto historickém období globální změny. Není lepším vyvrcholením tohoto roku protest, než celosvětový den akcí na obranu našich nezcizitelných lidských práv před těmi, kteří se je snaží nám odebrat? Od východu k západu, severu k jihu: na 10. prosince budeme v ulicích a náměstích společně požadovat základní principy, které byly přislíbeny, a jsou vlastní každé lidské bytosti.

Rádi bychom navrhli týden na 10. prosince (10/12 – 17/12) jako čas pro alternativní formy protestu, které budou k dispozici po debatě mezi námi všemi. Záměrem je podílet se na navrhování nové formy činností s tvůrčím duchem: můžeme zorganizovat veřejná fóra a semináře, flash-mobů, můžeme podpořit hnutí v místních školách a čtvrtích nebo se můžeme spojit s humanitárními organizacemi se stejnými cíli.

Toto je žádost pro kohokoli ,lidi nebo nezávislé humanitární organizace, účastněte se na tomto tvůrčím procesu: Řekněte nám, co jste zorganizovali na 10. prosince, posílejte návrhy a hlasujte pro ty, o kterých si myslíte, že jsou dobrou zpětnou vazbou lidí dole: FEEDBACK. Budeme je zveřejňovat na webu a šířit po internetu, aby se ostatní mohli připojit, nebo diskutovat. Obecnější diskusi se děje na: titanpad.com/humanrights. Pojďte se na tom podílet a zúčastněte se!

2 total comments on this postSubmit yours
 1. čas
  10. prosinec · 14:00 – 17:00
  Místo konání :
  Klárov, Praha (metro Malostranská)

  Trasa průvodu:
  (Klárov -> nábř. Edvarda Beneše (úřad vlády) -> U Bruských kasáren ->) Klárov -> Valdštejnská -> Valdštejnské nám. -> Tomášská -> Malostranské nám. (Poslanecká sněmovna) -> Nerudova -> Jánský vršek -> Vlašská -> Tržiště (ambasáda USA) -> Karmelitská -> Újezd -> nám. Kinských (kancelář OSN)

  První úsek v závorce bude projit jen v případě, že bude jednání úřadu vlády.

  Stránky mezinárodního dne:
  http://dec10.takethesquare.net/

  Stránky českého hnutí:
  http://www.skutecnademokracie.cz/

  FB akce:
  https://www.facebook.com/event.php?eid=189255307826928

 2. Blog Občanská neposlušnost se přidává k propagaci akce.

  http://obcanska-neposlusnost.blog.cz/

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress