Català

Translated by TranslatorsBrigade

Crida a un dia d’acció global pels drets humans, dissabte 10 de desembre del 2011

L’èxit del 15 d’octubre ha generat un moment sense precedents per a l’acció global. La humanitat s’ha unit a través de les fronteres en la lluita per la veritable democràcia i els drets individuals. Quelcom essencial en aquesta lluita és el respecte per la vida humana i les condicions de vida, inclosos els entorns.

La societat civil global està sent amenaçada per un sistema basat en el poder i no en valors humans. Dia rere dia es reprimeixen llibertats bàsiques i s’afavoreix l’avarícia d’uns, que passa per damunt de les necessitats de la majoria. Aquest poder finança guerres i monopolis alimentaris i farmacèutics, patrocina règims dictatorials a tot el món, destrueix el medi ambient, manipula i censura els fluxos d’informació i impedeix la transparència.
Malgrat les nostres diferències culturals i contextos socials, tots patim les mateixes amenaces. Les nostres llibertat i dignitat són objecte d’atacs com a resultat de la dinàmica del mercat i de les institucions governamentals corruptes que estan convertint les nostres societats locals i globals en llocs cada vegada més injustos. Els governs d’aquest planeta han de treballar per la gent, no contra ella.

Ha arribat el moment de defensar junts els nostres drets i exigir els que se’ns van prometre en la Declaració Universal dels Drets Humans, signada i aprovada el 1948 per la major part dels governs del món i base de moltes de les nostres constitucions. La lluita pels nostres drets com a éssers humans subjau a tot el que hem exigit a cada plaça i en cada manifestació durant aquest any històric de canvi global. No hi ha millor culminació d’un any de protesta com aquest que un dia d’acció mundial per defensar el nostre patrimoni inalienable dels qui tracten de prendre’ns-el.

D’est a oest, de nord a sud: el 10 de desembre prendrem junts carrers i places per reclamar els principis fonamentals que se’ns van prometre i ens són inherents com a éssers humans.

Publiqui el seu esdeveniment local en l’espai de dalt.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress